Mobirise

CLUB VAN 100

  • In 1990 heeft het toenmalige lid René Kouters het idee geopperd tot oprichting van een groep begunstigers die jaarlijks een bedrag bijeen zouden brengen tot financiering van het benodigde instrumentarium en uniformering ten bate van de Oudenbossche Harmonie.
  • Op 9 maart 1993 werd een bespreking belegd met de oprichtingscommissie en de zich reeds gemelde begunstigers. Uiteindelijk werd besloten tot oprichting van een stichting.
    De statuten werden opgesteld en op 21 november 1994 was de Stichting Club van 100 ten bate van de Vereniging Oudenbossche Harmonie een feit.
  • De Club van 100 telt momenteel ca 60 begunstigers, die jaarlijks € 50,= schenken voor o.a. het instrumentarium van onze vereniging.
  • Het stichtingsbestuur bestaat uit Voorzitter Louis Klasen en Secretaris Ton Kockx.
  • Bent u geïnteresseerd in de Club van 100 of wilt u begunstiger worden, dan kunt u zich aanmelden via dit contactformulier.

VOLG ONS OOK OP :

AI Website Builder