HISTORIE

 • De geschiedenis van de Oudenbossche Harmonie vanaf 1834 
  staat beschreven op de Wikipedia pagina:  Oudenbossche Harmonie

  Hieronder een korte samenvatting:
 • Historie
  Na het vertrek van de Franse garnizoenen begin 19de eeuw verdwenen ook de erbij horende Franse muziekkorpsen. Men miste hun muzikale aanwezigheid en er werden initiatieven genomen om zelf muziekgezelschappen op te richten. 
 • Harmonie Eendracht
  Zo werd in 1834 in Oudenbosch de harmonie "Eendracht" opgericht.
  Zeer waarschijnlijk is Pastoor Hellemons, zelf zeer muzikaal begaafd, de stichter van de harmonie. Dirigent destijds was dhr. François de Nijs.
  Na de moeilijke mobilisatietijd (1914-1918) trad de Oudenbossche musicus dhr. J.M. van den Berghe aan als dirigent. Onder zijn leiding bloeide de vereniging weer op en ging ook aan concoursen deelnemen. Hoogtepunt was in 1939 het concours in Wechelderzande (B): een eerste prijs èn een medaille van Koning Leopold. 
 • Harmonie Philocalia
  Is opgericht als jeugdkorps in 1917 door Pastoor De Wit en bedoeld als de beste vorm van vrijetijdsbesteding voor de jeugd.
  Samen met Broeder Justinus als dirigent en Broeder Gijsbrecht als muziekleraar werden vele jongeren tot goed muzikant opgeleid. Onder de muzikale leiding van dirigent dhr. De Groot uit Tilburg en voorzitter dhr. Alphons van der Bom beleefde "Philocalia" vele successen op concoursen. Een hoogtepunt was de deelname aan de Landstormdag op landgoed Houtrust op 27 september 1928, waar voor H.M. koningin Wilhelmina werd gedefileerd.
 • Oudenbossche Harmonie
  Er was een stevige rivaliteit tussen de twee korpsen maar op den duur kwam men tot het inzicht dat een samengaan voor Oudenbosch heel raadzaam was en men zo tot hogere prestaties zou kunnen komen.
  Op 23 juli 1940 kwam de fusie tot stand en de Oudenbossche Harmonie was geboren.
  Dhr. Alphons van der Bom werd voorzitter en dhr. A. Somers werd dirigent.

VOLG ONS OOK OP :