AFMELDEN VOOR REPETITIE OF OPTREDEN
samenvatting uit het protocol


 • Afmelding voor repetitie via  afmelden@oudenbosscheharmonie.nl en bij voorkeur één dag van te voren
 • Geldige reden voor afmelding kunnen zijn: ziekte, verjaardag, familie omstandigheden werk/school, vakantie.
 • Ook als je maar een gedeelte van de repetitie aanwezig kunt zijn dan dit graag doorgeven.
 • Je krijgt een bevestigingsbericht retour.
 • Bij meerdere keren afwezigheid zonder afmelden kunnen er maatregelen volgen.
 • Afmelding voor een optreden via afmelden@oudenbosscheharmonie.nl en minimaal vier weken van te voren.
 • Je krijgt een bevestigingsbericht retour.
 • Bij een te late afmelding krijg je ook een bevestigingsbericht retour met daarin toegevoegd een mededeling dat er door het bestuur  binnen een week contact zal worden opgenomen.
 • Bij herhaald te laat afmelden voor optreden kunnen er maatregelen volgen
 • Het Protocol Afmelden Repetitie, Concerten en Buitenoptredens kun je hier vinden als pdf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
korte inhoud van punten


 • 1. Doel
  Doel van het Huishoudelijk Reglement is bindende voorschriften te geven over organisatie en werkwijze van de vereniging zonder in strijd te zijn met de Statuten.
  Het complete HR als pdf  vind je hier.
 • 2. Muziekonderricht
  Hoe leerlingen worden begeleid en taken van Commissie Jeugd en Opleiding.
 • 3. Repetities/Dirigent
  Hoe de repetities dienen te verlopen en verantwoordelijkheden en taken van de dirigent(en).
 • 4. Stromingen binnen de vereniging
  Hoe word er omgegaan met nieuwe leden, doorstromers naar harmonieorkest en leden binnen het harmonieorkest.
 • 5. Concerten/optredens
  Hoe deze tot stand komen en wie verantwoordelijk is voor verloop ervan.
  o.a. beschrijving concerttenue:
  - heren: zwarte blouse met blauwe stropdas (beide door vereniging verstrekt), zwarte pantalon, sokken en schoenen.
  - dames: Volledig zwarte kleding; rokken/jurken op de knie met zwarte panties of lange broek, zwarte schoenen, lange mouwen (3/4) 
  - loopoptredens: zwarte broek, sokken en schoenen met witte blouse / t-shirt. Verder een  jas welke door vereniging verstrekt wordt.
  Ook in dit item beschrijving over afmeldingen (zie ook Afmeldingen)
 • 6. Bondsconcoursen
  Hoe deelname voor een  concours tot stand komt.
 • 7. Festiviteiten
  Optredens tijdens Koningsdag, Dodenherdenking en Sinterklaas.
  Ook hoe er omgegaan wordt met andere verzoeken voor optredens.
 • 8. Einde lidmaatschap
  Hoe het lidmaatschap kan worden beëindigd in detail.
 • 9. Contributie en Subsidie
  Hoe de contributie wordt vastgesteld voor (jeugd) leden tijdens de ALV.
  En verder uitleg subsidieregeling door gemeente en vereniging.
 • 10. Taken en taakverdeling
  Hoe binnen de vereniging de taken en verantwoording van dagelijks bestuur ( voorzitter, secretaris en penningmeester) en overige bestuursleden zijn verdeeld.
  Ook hoe andere taken (beheer muziek, uniformen e.d.) door niet-bestuursleden worden uitgevoerd.
 • 11. Gebruik instrumenten
  Hoe er omgegaan dient te worden met instrumenten van de vereniging zoals gebruik bij andere verenigingen en hoe te handelen bij beschadiging.
 • 12. Prioriteitenlijst instrumenten
  Hoe er bepaald wordt welke instrumenten vervangen of aangeschaft worden.
 • 13. Financieringsregeling aanschaf instrumenten
  Uitgebreide beschrijving over hoe leden renteloos voorschotten kunnen krijgen voor aankoop van een instrument.
 • 14. Vergaderingen
  Wanneer het bestuur vergadert en verloop stemmingen tijdens ALV. 
 • 15. Slot
  Het complete HR als pdf vind je hier.

VEILIG SAMEN MUZIEK MAKEN
coronaprotocol


 • Gezien de snel wisselende protocollen (eind 2021 - begin 2022) zend secretaris de laatste update per mail rond.

VOLG ONS OOK OP :